SKIFT LAND

SPROG

Om Os

Vores kerneværdier

Vi har en fælles kultur når vi i dagligdagen arbejder efter vores fire kerneværdier som gør at vi er; kompetente, effektive, løsningsorienterede og nytænkende. Fra start til slut skal vores kunder og samarbejdspartnere føle at vi leverer disse værdier i alt hvad vi gør.

KOMPETENTE – vores brede tekniske viden og interesse for bilbranchens behov gør at vi på bedste vis står godt rustede til at løse vores kunder udfordringer.

EFFEKTIVE – gennem kontinuerlig udvikling af vores IT-systemer og løbende uddannelse af vores medarbejdere, skaber vi forudsætningen for smidige og effektive totalløsninger.

LØSNINGSORIENTEREDE – gennem tæt samarbejde med vores kunder skaber vi løsninger som forenkler og forbedrer kundens hverdag.

NYTÆNKENDE – vi vil fortjene titlen Lead Logistic Provider. Dette gør vi ved at skabe en erfaren og videbegærlig medarbejderkultur, som sammen med kunderne udvikler fremtidens billogistikløsninger.

Kvalitet & Miljø

Hos Axess Logistics er kvalitet og miljø en integreret del af virksomheden. At levere i rette tid og rette kvalitet er en selvfølge for os. Ligeså er det en selvfølge for os konstant at arbejde på at reducere vores påvirkning af miljøet. Vi er certificeret i henhold til ISO9001 og ISO14001 miljøcertificering, hvilket er en tryghed for dig som kunde, og en hjælp for os i vores betræbelser på til stadighed at blive bedre.

Kvalitet i alle faser
Axess Logistics kvalitetsarbejde bygger på vores medarbejderes høje grad af ekspertise og engagement. Vi søger hele tiden nye måder at reducere vores leveringstider samt effektivisere og forbedre vores processer, produkter og tjenester. Vi udvikler skræddersyede løsninger og effektive værksteds- og logistikløsninger, som skaber merværdi for vores kunder. Via tæt samarbejde med vores kunder, opfanger vi behov og ønsker, som fører til innovative løsninger.

En bæredygtig udvikling
Vi bestræber os på at mindske vores påvirkning af miljøet. Gennem forskellige tiltag sikrer vi, at vi minimerer vores udledning af drivhusgasser i luften og metal til spildevandet. Vores miljøarbejde følger vi op på gennem regelmæssig intern og ekstern revision med henblik på at blive endnu bedre.