SKIFT LAND

SPROG

Vi er Axess Logistics

Vi er Axess Logistics

Vi vil byde dig hjertelig velkommen hos Axess Logistics. De tre selskaber Autolink, Motortransport og Skandiatransport har slået sig sammen under fælles navn, fælles varemærke og en fælles passion for den branche som vi arbejder i.

Denne fusion gør os helt unikke på det nordiske marked. Med vores heldækkende infrastruktur og vores skræddersyede tilbud er vi den eneste billogistikvirksomhed på markedet som tilbyder en total logistikløsning for importerede biler på det skandinaviske marked.

Og det er ikke den eneste fordel. Ved at samle de tre selskabers tekniske kompetencer øger vi både vores servicekapacitet for dig som er kunde hos os og innovationshastigheden i selskabet. Vores mål er at udvikle fremtidens billogistikløsninger.

I øvrigt kommer du til at kunne genkende alt. Du vil blive mødt af de samme engagerede medarbejdere som tidligere. Med deres brede tekniske kompetencer, høje kvalitetsniveau og drivkraft kommer de til at levere de bedste logistikløsninger – de er motoren i vores virksomhed. Det er dem som udfører deres arbejde hver dag og det er dem der er Axess Logistics.

Vi vil fortsat kunne tilbyde dig et værksted på dine vilkår, en sikker lagerhåndtering, sikre transporter med lastbil og tog, aktuel status via track & trace og skræddersyede løsninger på en måde der er tilpasset dig.

Vi vil udvikle os sammenmed dig som kunde. Vi vil være det logistikforetagende som bedst håndterer forandringer i verden omkring os. Vi vil aldrig stå stille. Det er vores løfte til dig.

Velkommen til Axess Logistics!

Vores navneskifte til Axess Logistics sker den 17. juni og kommer ikke til at påvirke vores CVR nummer som vil være det samme som det er i dag.

Flere Nyheder